Sporterizer

DEVELOPMENT / DESIGN / REAL-TIME APP
2017 / 2018

Sporterizer je real-time sportovní webová aplikace, kterou jsem nadesignoval a vytvořil jako bakalářskou práci.

Projekt byl zadán firmou Sewio Networks s.r.o. (Sewio) ve spolupráci s Aplikačním centrem BALUO.

Dílo bylo zdárně dokončeno a ohodnoceno Cenou děkana (VUT FIT).

Sporterizer thumbnail

Zadání

Cílem projektu bylo vytvořit real-time sportovní aplikaci, která by využívala poziční systém firmy Sewio. Doména sportu nebyla pro firmu primární a vývojem aplikace si chtěla ověřit její atraktivitu.

Z pohledu zadání bakalářské práce se pak jednalo především o design UI, ale také o vývoje celé aplikace samotné – od způsobu zpracování a uložení dat, přes výpočetní algoritmy, až po reálné testování s uživateli.

Sporterizer poster

Přínos

Jak už to většinou u bakalářek bývá, práce se udělá hlavně pro to, aby se člověk sám něco naučil a dostal titul. Někdy se však i stane, že dílo prospěje nejen studentovi samotnému, ale i třetí straně.

Sporterizer bych si dovolil zařadit právě do druhé katerogie. Nejen že jsem se díky této práci naučil tvorbu UI, komunikaci s klienty i uživateli, vývoj full-stack webové aplikace (MySQL, Node.js, Angluar) a mnoho dalšího, ale také jsem firmě Sewio a AC Baluo poskytl náhled do oblasti real-time aplikací ve sportovním odvětví.

Práce na aplikaci dokonce přerostla rozsah universitního zadání a na vývoji a výzkumu jsem se podílel i mimo školu. To nakonec vyústilo ve vydání vědeckých publikací a zlepšení služeb nabízenými AC Baluo.